Our Blog

Makro na zrušenie textových animácií v MSWord 2007

animate-font

 

Stalo sa mi, že v dokumente, ktorý som dostala, behali písmenká vo Worde, nedali sa čítať. Je to čudná animácia textu vo worde, zdedená zo skôršich verzii. Predpokladám, že ju chcete zrušiť, ale neviete ako – lebo v 2007 vyhodili možnosť nastavenie animácie textu (Múdro.)

Makro na odstránenie animácií napísal Graham Mayor. Nechajte si zobraziť cez možnosti kartu Vývojár a vytvorte nové makro:


Sub AnimateFont()
Dim sAnimation As String
If Len(Selection.Range) = 0 Then
MsgBox "Select text first!", vbCritical, "No Text Selected"
Exit Sub
End If
sAnimation = InputBox("Which animation? Enter the number: " & vbCr & _
"   1. Blinking Background" & vbCr & _
"   2. Las Vegas Lights" & vbCr & _
"   3. Marching Black Ants" & vbCr & _
"   4. Marching Red Ants" & vbCr & _
"   5. Shimmer" & vbCr & _
"   6. Sparkle Text" & vbCr & _
"   0. None", "Font animation")
Select Case sAnimation
Case 1: Selection.Font.Animation = wdAnimationBlinkingBackground
Case 2: Selection.Font.Animation = wdAnimationLasVegasLights
Case 3: Selection.Font.Animation = wdAnimationMarchingBlackAnts
Case 4: Selection.Font.Animation = wdAnimationMarchingRedAnts
Case 5: Selection.Font.Animation = wdAnimationShimmer
Case 6: Selection.Font.Animation = wdAnimationSparkleText
Case 0: Selection.Font.Animation = wdAnimationNone
Case Else:
End Select
End Sub

Spustite a naťukajte 0 pred zrušenie animácií alebo konkrétne číslo pre požadovanú animáciu. Ale radšej klikajte len 0. :)

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!